ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Weboldalunkon nyújtott egyes szolgáltatás(ok) regisztrációhoz kötöttek. A https://fitgym.hu (továbbiakban mint Honlap) működtetése során Csernáth Aurél (továbbiakban mint Szolgáltató) a Honlapra regisztrálók vagy személyes adataikat egyéb módon megadók (a továbbiakban együttesen Érintettek) adatait kezeli. A Szolgáltató általi adatkezelésekre az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info.tv.) 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint az Érintettek önkéntes hozzájárulása alapján alapján kerül sor.

Felhívjuk minden Érintett figyelmét, hogy „Ügyfélkapcsolaton alapuló” adatkezelést folytatunk (tényleges, érdemi szolgáltatást nyújtunk a foglalási rendszer használatával), így a vonatkozó szabályozók értelmében nem szükséges Adatvédelmi Nyivántartásba bejelentkeznünk. Az adatok kezelésével összefüggésben szeretnénk tájékoztatni minden Érintettet a Honlapon kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveinkről és gyakorlatunkról, valamint az Érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről. Minden Érintett a Honlap használatával elfogadja az Adatkezelési Nyilatkozatban foglaltakat, és hozzájárul az alábbiakban meghatározott adatkezelésekhez.

Szolgáltató szorosan a tevékenységével összefüggésben, a limitált óralátogatási létszám valamint az Érintettek által igénybe vett szolgáltatásra való bejelentkezés zavartalan működtetése végett foglalási rendszert működtet, melyhez regisztráció szükséges. Érintettet regisztrálni a Szolgáltató tud, a szükséges adatokat a Kapcsolat menü üzenőpaneljén vagy emailen keresztül lehet eljuttatni. Regisztrációkor személyes adatnak minősülő adatokat kérünk, melyeket a mindenkori hatályos magyar és EU-s jogszabályokat betartva kezelünk. A regisztráció önkéntes és jelen adatkezelési feltételek ismeretében történik. A regisztrációról az Érintett megadott email címére visszaigazolást küldünk. Szolgáltató a Honlap használata során kizárólag a Foglalási rendszerbe való belépést követően rögzíti az Érintett IP címét, naplózza a Függő foglalás időpontjait, valamint cookie-t is használ. A rögzítésre kerülő adatok célja statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése illetve a Honlap fejlesztése. A naplózott, technikai adatokat a rendszer a naplózás időpontjától számítva addig tárolja, amíg az Érintettől annak törlésére vonatkozó kifejezett kérés nem érkezik.

A regisztrációhoz az alábbi adatok megadását kérjük:

  • Vezeték- és keresztnév
  • Email cím
  • Telefonos elérhetőség

A regisztráció során megadott személyes adatokat Szolgáltató az alábbi célokra használja fel, amely célokra való felhasználáshoz Érintett a regisztrációval kifejezett hozzájárulását adja:

  • Foglalási rendszer működtetése az Érintett által igénybevett testedzési szolgáltatások folyamatos és zavartalan működése végett
  • Tájékoztatók, értesítők, esetlegesen hírlevelek küldése Érintett email címére az igénybevett szolgáltatás(ok)ra vonatkozóan
  • Kacsolattartás az Érintettel emailben és/vagy telefonon

Szolgáltató a kezelt adatokat (a törvény alapján arra felhatalmazott hatóság részére történő kötelező adatszolgáltatás esetét kivéve) semmilyen formában nem teszi hozzáférhetővé harmadik fél részére, továbbá minden ésszerű intézkedést megtesz az adatok bizalmasságának megőrzése érdekében (Például: SSL titkosítás alkalmazása a teljes Honlapon, TLS titkosítás alkalmazása email esetén /Érintett oldali email szolgáltatótól ugyancsak szükséges a TLS/ , erős-biztonságos jelszó kérése a felhasználóktól).

Szolgáltató csak olyan félnek/személynek enged hozzáférést a kezelt adatokhoz, amely fél/személy(ek) munkaszerződésben vagy egyéb jogviszony keretében végzett tevékenysége az adatkezelés céljának megvalósításához közvetlenül szükséges. Szolgáltató az alábbi feleket vonja be egyes technikai részfeladatok elvégzésébe:

  • Tárhelyszolgáltató - Viacom Informatikai Kft., 2225 Üllő, Gyár u.8.
  • Webmester – GreenFish Grafika, Tóth Zsuzsanna, 2890 Tata, Agostyáni út 6.

Érintett a ’Kapcsolat’ menüpont alatti elérhetőségeken kérhet a róla kezelt személyes adatok köréről, az adatkezelés jogalapjáról és céljáról történő felvilágosítást. A kérelemre a Szolgáltató ésszerű határidőn belül, de legkésőbb a kérelem benyújtásától számított 30. napon belül köteles a kért tájékoztatást megadni.

A regisztráció bármikor megszűntethető, melyet írásos formában, emailben kell jelezni. A regisztráció megszüntetésekor a megadott email címre visszaigazolás kerül kiküldésre, majd a regisztráláskor megadott adatok törlődnek az adatbázisból.

 

StrongFirst Hungary
TRX Hungary
360 Sport
MoveLab Academy